WHAS-TV announcer Ray Shelton dies

WHAS-TV announcer Ray Shelton dies
Published: 4:32 PM EST January 3, 2018