Man says Texas surgeon 'saved his life' removing 18-pound tumor