Photos: Isaac four-legged evacuees taken in by Houston SPCA